PROGRAM kursu Xuan Kong Moduł 1

Najlepszym, najpoważniejszym, najtrudniejszym, a zarazem najciekawszym cyklem kursów Mastery Academy of Chinese Metaphysics™ jest obecnie cykl Xuan Kong Mastery Series™.
Dla osób zajmujących się, czy interesujących Feng Shui jest to propozycja uporządkowania, pogłębienia i rozwinięcia zdobytych na tym polu umiejętności.

Dlaczego temat ten potraktowany został oddzielnie, jako odrębny obok Feng Shui Mastery Series cykl kursów?
Ponieważ Xuang Kong (wymowa: "szuen kong") to nie tylko kolejny zbiór zasad Feng Shui. Xuan Kong to połączenie Feng Shui i dywinacji.

W Mastery Academy of Chinese Metaphysics™ seria kursów Xuan Kong to bardziej zaawansowana kontynuacja studiów Feng Shui. Ale podstawy są takie same: Yu Jing (I Cing), Teoria Yin i Yang oraz Teoria Pięciu Przemian (Wu Xing), Ba Gua Późnego Nieba, He Tu, Luo Shu, wreszcie Trygramy. Podstawy, które są takie same dla Feng Shui, Xuan Kong, BaZi (Astrologii), Mian Xiang (Czytanie z Twarzy) czy Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

W zwiazku z tym, nieco mylący, wręcz niepozorny wydać się może dla niektórych spis treści i program kursów Xuan Kong, a zwłaszcza pierwszego modułu tej serii.
Wszystko wygląda tak znajomo. "Przecież myśmy już to wszystko przerabiali (?)"

W trakcie zajęć czeka nas miła niespodzianka. Bardzo miła.
Joey Yap pokazuje jak mało jeszcze wiemy o rzeczach, o których już przecież od dawna "wszystko wiemy" i jak wiele nowych, bardzo przydatnych w praktyce informacji można jeszcze z tego, o czym już "tyle wiemy" wydobyć.
Po tym kursie faktycznie zmienia nam się punkt widzenia. I wychodzimy z nich z wypiekami na twarzy. I chcemy jeszcze więcej. Bo już wiemy, że jest i będzie więcej.

W Xuan Kong chodzi przede wszystkim o wskazanie tych lepszych (i tych gorszych) rejonów badanego miejsca DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW, niezależnie od przynależności do grupy Wschodu czy Zachodu.
I tu uwaga! Żebyśmy w swojej gorliwości nie wylali dziecka z kąpielą! Nie zacznijmy przypadkiem ignorować jednej z podstawowych technik Feng Shui, techniki Ba Zhai (wym. "pa czaj"), tej która traktuje między innymi o podziale na liczby Gua oraz grupy Wschodu i Zachodu.
Na uwzględnienie liczb Gua, tak domu jak i osobistych, też przychodzi czas i konkretne okoliczności.

Naszym podstawowym celem jest jednak określenie jakości Qi danego miejsca i wskazanie, które z jego regionów są już w punkcie wyjścia sprzyjające, a które nie, niezależnie od podziału na owe grupy. Później natomiast przyglądamy się jak bardzo sprzyjające są owe rejony, w odniesieniu do konkretnych osób, o konkretnych liczbach Gua.

A wykorzystać możemy WSZYSTKIE z dziewięciu gwiazd techniki Wędrującej gwiazdy - niezależnie od okresu dwudziestoletniego! Przestajemy się panicznie obawiać gwiazd typu: 2, 5, 7. Zgadza się, one bywają niekorzystne w Okresie VIII, niekiedy nawet bardzo, jednak bywają też, w tym samym Okresie VIII bardzo sprzyjające i wręcz pożądane. Bylebyśmy tylko wiedzieli jak, gdzie i kiedy.
I tego między innymi uczymy się na zajęciach Xuan Kong. Przy pomocy pogłębianej analizy teorii Pięciu Przemian, a później tekże Yi Jing (I Cing) możemy dużo bardziej precyzyjnie prognozować możliwości i charakter oddziaływania zarówno całego budynku, jak i poszczególnych reionów geograficznych.

Wspomnieć też należy o formach przestrzennych. Tych na zewnątrz budynu i całej okolicy. Tak, Xuan Kong nalezy do systemu san Yuan, gdzie podstawowym punktem odniesienia jest element czasu, jednak bez uwzględnienia FORM przestrzennych nie ma możliwości, aby z sukcesem stosować jego zasady. 

Bardzo ważne jest również, aby przypomnieć (oznajmić, zdemontować, wyjaśnić), że Xuan Kong to nie to samo co Wędrująca Gwiazda.
System Xuan Kong to system NADRZĘDNY wobec techniki Wędrującej Gwiazdy Fei Xing (wymowa: "fej szing"), która to technika stanowi może 5% jego zasad.

Na zajęciach Xuan Kong Moduł 1 techniki Wędrującej Gwiazdy się nie uczymy.
Przystępujemy do nich mając tę technikę już opanowaną. Ponieważ w Mastery Academy technikę Wędrującej Gwiazdy poznajemy już podczas pierwszego kursu - Feng Shui Moduł 1 ! A pogłębiamy ją w trakcie kursu Modułu 2.

Dlatego, aby przystąpić do zajęć Xuan Kong Moduł 1 powinniśmy najpierw wziąć udział w kursach Feng Shui 1 i Feng Shui 2 albo przerobić kurs do nauki własnej: Xuan Kong Kome Study.

W tym miejscu potrzebna jest kolejna uwaga. Oferowane przez Mastery Academy kursy Xuan Kong do nauki własnej, tak w formie książkowej jak i na dvd, to bardzo wartościowe pozycje, jednak w porównaniu z kursami Xuan Kong "na żywo", gdzie nauczycielem jest Joey Yap, są to pozycje jedynie podstawowe. To nie jest, jak sądzą niektórzy, to samo! To zaledwie punkt wyjścia.
No, ale od czegoś wyjść trzeba.

A zwyżywszy na fakt, że Xuan Kong to ulubiona i najchętniej stosowana metoda Joey Yapa, nie pozostaje nic innego jak wszystkich zainteresowanych zaprosić do osobistego przekonania się z jak wielką pasją założyciel Mastery Academy of Chinese Metaphysics™ tych tematów naucza i jak dużą wartość mają dostarczone przez niego informacje.

PROGRAM* kursu Xuan Kong Moduł 1:

I. Pochodzenie Xuan Kong

II. Podstawowe zasady Xuan Kong

1. Teoria Pięciu Przemian
2. Numerologia Xuan Kong
- He Tu
- Luo Shu
3. Ba Gua
- Powstanie Ba Gua
- Ba Gua a Niebiańskie Pni i Ziemskie Konary
- Porządek Wczesnego i Późnego Nieba
4. Cykl Czasowy
5. Koncepcja Xuan Kong
6. Czynniki zewnętrzne w Xuan Kong
- Struktura terenu
- Struktura budynku

III. Gwiazdy w Xuan Kong
1. San Yuan - 9 Okresów
2. Siła Gwiazd
3. Gwiazdy Osadzenia i Skierowania
4. Tarcza 24 Gór
5. Tarcza Ziemi i Tarcza Nieba
6. 9 Gwiazd

IV. Numerologia He Tu
1. Okres Szczęścia wg He Tu
2. Kalkulacja Pięter wg He Tu

V. Struktury w Xuan Kong
1. Cztery Struktury Główne XK
2. Zmiana Niebiańskiego Serca

VI. Czynnik QI w Xuan Kong
1. Dziewięć Gwiazd jako dziewięć "bóstw"
2. Pnie i Konary
3. Fundamenty Ba Gua 

VII. Punkt Odniesienia 
1. Pałac a Ba Gu
2. Pałac a kierunek

VIII. Kombinacje Gwiazd w Xuan Kong
1. Kombinacje Wędrującej Gwiazdy

XI. Woda w Xuan Kong
1. Cztery Rodzaje Wody
- Pośrednia
- Bezpośrednia
- Cui ("zaawansowanie")
- Zhao ("shining water")

X. Oddziaływania Cykliczne w Xuan Kong
1. Gwiazdy Roczne i Miesięczne
2. Tai Sui
3. San Sha
4. Remedia: Formuła Wielkiego Słońca

XI. Materiały Pomocnicze
1. Wykresy Wędrującej Gwiazdy dla wszystkich Okresów
2. Samouczek do nauki pisanie chińskich znaków (Pnie, Konary, Trygramy, Żywioły)

*Uwaga! Niemal wszystkie wymienione wyżej punkty programu kursu Xuan Kong są już amatorom Feng Shui i BaZi znane, ponieważ również na tych kursach Mastery Academy są omawiane. Różnica polega na podejściu do tematu, który na zajęciach Xuan Kong jest znacznie bardziej pogłębiony. Innymi słowy - to nie jest ten sam materiał! To są te same lub podobne zagadnienia, ujęte w dużo bardziej zaawansowany i przekładający się na szybkie zastosowanie sposób.

Script logo   StudioStrona.pl