Oferta

Anna Sztandera zaprasza...
Absolwentka orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Mastery Academy of Chinese Metaphysics Joey Yapa w Kuala Lumpur w Malezji, gdzie przez lata należała do wąskiego międzynarodowego grona instruktorów.

Ekspert w zakresie Feng Shui, BaZi, Qi Men Dun Jia i ZeRi – Chińskiej Sztuki Doboru Dat.
Dwudziestoletnia praktyka w Polsce i za granicą. 

Script logo   StudioStrona.pl