Oferta

Anna Sztandera - ekspertka, konsultantka i instruktorka Feng Shui, BaZi, Qi Men Dun Jia i ZeRi – Chińskiej Sztuki Doboru Dat. Autorka specjalistycznych kalendarzy Tong Shu.
Usługi i produkty:
1. Kursy i wykłady Feng Shui, BaZi, ZeRi, Qi Men Dun Jia (dziedziny chińskiej metafizyki, badające potencjał ludzi, miejsc i czasu).
2. Ekspertyzy Feng Shui - ocena jakości i przyszłego potencjału terenu, budynku, lokalu.
3. Kalendarze Tong Shu - wersje ogólne i spersonalizowane, książkowe i cyfrowe.

Script logo   StudioStrona.pl