Program kursu FENG SHUI MODUŁ 3 (FS M3)

Moduł 3 to kurs dla prawdziwych entuzjastów i aktualnych lub przyszłych profesjonalistów. Uczestnicy, którzy ukończyli Moduł 1 i 2, już posiadają umiejętności do przeprowadzenia konsultacji. Kurs Feng Shui Moduł 3 wprowadza bardziej zaawansowane zagadnienia Feng Shui i daje specjalistom i entuzjastom Feng Shui skuteczne narzędzia do prowadzenia analiz na dużą skalę oraz zapewnia zrozumienie i wiedzę potrzebną do stosowania Feng Shui na naprawdę wysokim (zaawansowanym) poziomie.

FS Moduł 3 jest zaprojektowany tak, aby umożliwić praktykom naukę zastosowania różnych systemów, aby potrafili należycie zaradzić sytuacjom lub wypadkom uważanym za niepomyślne dla danego systemu. Sprzeczności pomiędzy różnymi systemami Feng Shui często rodzą skomplikowane i trudne do rozwiązania kwestie. 

Z wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas Modułu 3 profesjonalny praktyk będzie w stanie pogodzić sytuacje i wyostrzyć zdolność swojego osądu, umożliwiając nie tylko rozwiązanie konfliktu, ale również rozstrzygnie, który z systemów jest najlepszy do zastosowania dla danej kwestii. Moduł 3 ponadto zapewnia gruntowne wprowadzenie do Systemu San He (Trzy Harmonie) i rozwinięcie informacji na temat Systemu San Yuan (Trzy Cykle) przekazanych podczas Modułu 2. 

Metoda nauczania
Interaktywne wykłady, z wykorzystaniem specjalnie zaprojektowanego podręcznikai przykładów praktycznych.

Przygotowanie do kursu
Udokumentowane uczestnictwo w Module 1 i 2 Feng Shui Mastery.

Cel kursu
Badanie dużych projektów takich jak promenady handlowe, planowanie miast, kurortów czy osiedli mieszkaniowych – poziom zaawansowany Feng Shui.
Wprowadzenie do Systemów San He (Trzy Harmonie) i San Yuan (Trzy Cykle)
Tworzenie ściśle określonych wyników, metodologii dla mierniczych wyników

PROGRAM KURSU FENG SHUI MODUŁ 3:

Analiza Gór

# Czym jest Góra?
# Wpływ położenia, kształtu, wyglądu, oddalenia i kierunku Góry
# Otaczające Góry
# Wpływ wymiaru czasowego na Górę a Otaczające Góry

Woda i Formuły Wodne

# Nauka różnych typów Formuł Wodnych
# Oszacowywanie Wody w różnych sytuacjach (scenariuszach)
# Woda dla podniesienia osobistego dobrobytu

Kompas San He Feng Shui Luo Pan

Praktyczna umiejętność wykorzystania kompasu San He Luo Pan

System San He Feng Shui – wprowadzenie

# Charakter Qi
# Wymiar czasowy a Trygramy
# Teoria i zastosowanie San He Feng Shui

Script logo   StudioStrona.pl