Program kursu FENG SHUI MODUŁ 2 (FS M2)

Formy i Otoczenie
# Qi a Otoczenie
# Smoki i Tygrysy
# Sheng Qi (Dobre Qi) i Sha Qi (Złe Qi) – rozpoznawanie, wzmacnianie, odchylanie
# Wpływ Latającej Gwiazdy na Teren i Otoczenie
# Kierunek napływającej wody i jej wpływ.

Zaawansowane Osiem Pałaców (Ba Zhai)

# Luo Shu dla Ba Zhai
# Ba Gua i znaczenie kierunków
# Ba Zhai Latających Gwiazd
# Ba Gua i zmienność linii
# Wpływ osobistej Liczby Gua
# Gua Domu i jej oddziaływanie
# Praktyczne zastosowanie Formuły Ośmiu Pałaców w Feng Shui
# Zaawansowana Formuła Ośmiu Pałaców
# Zaawansowane Ba Zhai z równoczesnym zastosowaniem Formuły Latającej Gwiazdy

Wprowadzenie do San He (Trzy Harmonie)

# 24 Góry w Ośmiu Pałacach
# 5 Duchów Niosących Skarby
# Ośmiu Zabójców
# Osiem Dróg Destrukcji
# Linie Śmierci i Pustki na kompasie Luo Pan
# Formuła Kwitnącej Brzoskwini
# Polaryzacja Yin i Yang w Sah He Luo Pan

San Yuan (Xuan Kong Fei Xin) Feng Shui Latającej Gwiazdy

# Zasada Góry i Wody
# 8 sektorów a 9 Pałaców
# Dystrybucja Xuan Kong Qi
# Kombinacje Latającej Gwiazdy i ich interpretacja wynikająca z charakterystyki
# Klasycznego Feng Shui
# Wykresy Specjalne i Specjalne Kombinacje Latającej Gwiazdy
# Zmiana okresu w wykresie
# Zaawansowane teorie i koncepcje
# Zastosowanie Dużego i Małego Tai Ji
# Wymiar i przestrzeń do manipulowania wpływem Latającej Gwiazdy
# Jak zmieniać wykres Latającej Gwiazdy dla budynku
# Teorie i koncepcje zaczerpnięte z klasycznych tekstów o San Yuan Feng Shui
# San Yuan Feng Shui do sprawdzenia w małej i dużej skali
# Ćwiczenia praktyczne Starodawnego Klasycznego Feng Shui


Co wyniosę z kursu Feng Shui Moduł 2

# Wiedzę podniesioną do poziomu zaawansowanego
# Przygotowanie do przeprowadzenia profesjonalnej konsultacji
# Rozszerzenie Zakresu swojej wiedzy o Systemy San He, Xuan Kong Latająca  Gwiazda oraz zaawansowane Ba Zhai. Dowiesz się, że wszystkie, także pozornie   "niekorzystne" rejony można z pożytkiem wykorzystać. Na kursie wyjaśniamy jak    przekształcać negatywne Ba Zhai w pozytywne.
# Zasady sformułowane przez Joey Yapa do łatwego zastosowania w praktyce
# Usystematyzowaną wiedzę, prostą do zrozumienia
# Obszerną wiedzę (z uwzględnieniem zawodowych sekretów)
# Rozwinięcie umiejętności : analizowania, rozstrzygania i wybierania optymalnych   rozwiązań dla danej sytuacji

Script logo   StudioStrona.pl