Program kursu FENG SHUI MODUŁ 1 (FS M1)

Zrozumienie Klasycznego Feng Shui 
# Wszechświat i Tao Ziemi – Kosmiczna Trójca Tian-Di-Ren 
# I Ching – czyli Księga Przemian 
# Klasyczne Feng Shui i New Age Feng Shui – zrozumienie różnic 
# Istota Qi – Koncepcja Qi będąca potęgą i siłą w Feng Shui 
# Koncepcja Yin i Yang, użycie Yin i Yang do wzmocnienia aspektu Feng Shui Pięć Elementów


Zrozumienie Pięciu Elementów i Teorii Pięciu Przemian 
# Pięć Elementów i istota zgłębiania Chińskiej Sztuki Metafizycznej 
# Oddziaływanie Pięciu Elementów 
# Zastosowanie Teorii Pięciu Elementów w Feng Shui 


Ba Gua (Osiem Trygramów) 
# Wprowadzenie 
# Naukowy i symboliczny język Trygramów 
# Zastosowanie Trygramów w Feng Shui 
# He Tu i Luo Shu – Formacje liczbowe 
# Formuły Wczesnego Nieba i Późnego Nieba 
# Kombinacja w Ba Gua 

Ukształtowanie terenu i środowisko naturalne 
# Wprowadzenie Pojęcia Czterech Niebiańskich Zwierząt, ich kształty i położenie 
# Wewnętrzna przestrzeń w Feng Shui 
# Wybór miejsca na Siedzibę 
# Cztery punkty Złotej Teorii 
# Jak rozpoznać złą formację i zaradzić temu
 

Sześć podstawowych czynników ekspertyzie Feng Shui 

# Najważniejsze czynniki 
# Kierunek i lokalizacja 
# Praktyczne zastosowanie i znaczenie 6 czynników w Feng Shui
 

Różne Systemy Klasycznego Chińskiego Feng Shui 

# Wprowadzenie do różnych szkół Klasycznego Feng Shui 
# Zrozumienie sprzeczności w teoriach i ich pogodzenie 
# Uznanie słabych i mocnych stron w różnych teoriach (podejściach) 
# Nauka poprawnego zastosowania różnych systemów 


Osiem Pałaców (Ba Zhai) w Feng Shui 
# Korzystne i niekorzystne Qi 
# Dom a jego Mieszkańcy 
# Bogactwo, Zdrowie, Związki, Powodzenie 
# Kierunki Osobiste – obliczanie i zastosowanie 


Formuła Feng Shui –Wędrująca Gwiazda (Xuan Kong Fei Xin
# Wprowadzenie – 3 Cykle, 9 Okresów i Wymiar Czasowy w Feng Shui 
# Tworzenie wykresów Wędrującej Gwiazdy 
# Kombinacje Wędrującej Gwiazdy 
# 5 Elementów a Wędrująca Gwiazda – jak zaradzić lub wzmocnić siłę gwiazd 
# Specjalne Formacje Wędrującej Gwiazdy 
# Gwiazda Skierowania i Gwiazda Osadzenia 
# Połączenie Szkoły Form i Wędrującej Gwiazdy 


Co wyniosę z Kursu Feng Shui Moduł 1: 
# Narzędzia pomocne w praktykowaniu Feng Shui 
# Rozszerzone wiadomości o podstawach Feng Shui Moduł 1 (pogłębienie techniki Ba   Zhai) oraz zawansowanych systemów Xuan Kong Feng Shui 
# Znajomość Formuł, które pozwolą na efektywne zastosowanie Feng Shui 
# Usystematyzowane i zrozumiałe informacje 
# Obszerną wiedzę (z uwzględnieniem zawodowych sekretów     i niestandardowego podejścia) 
# Umiejętność  analizy, rozstrzygania i wybierania optymalnych rozwiązań   dla danej sytuacji 

Script logo   StudioStrona.pl