Program kursu BAZi MODUŁ 1

Kurs: BaZi Mastery Moduł 1 (BZ M1)

Jest to kurs podstawowy, mający na celu dostarczenie uczestnikom gruntownych podstaw BaZi.
Studenci zapoznają się z fundamentalnymi zasadami i najważniejszymi teoriami BaZi oraz zdobędą praktyczne umiejętności, niezbędne do analizy i stosowania BaZi.

Podczas kursu BZ M1, studenci dowiedzą się jak rozpoznawać podstawowe dane w BaZi i jego podstawowe elementy jak:
- relacje Niebo - Ziemia - Człowiek
- Yin & Yang
- Qi
- Pięć Przemian
- podstawowe kalkulacje niezbędne do wyciągnięcia właściwych i precyzyjnych  wniosków na temat wykresu BaZi

Pod koniec kursu studenci będą w stanie przeprowadzić prostą analizę BaZi i zinterpretować poznane techniki w odniesieniu do swojego własnego wykresu.

Będą też mogli dokonać prostej analizy i interpretacji wykresów swoich znajomych czy klientów Feng Shui.
Ten kurs jest przeznaczony dla osób z zerową lub niewielką wiedzą na temat BaZi oraz dla praktyków poszukujących formalnego poświadczenia ich umiejętności i pogłębienia dotychczasowej wiedzy na temat podstawowych teorii BaZi.

Metoda nauczania
Interaktywne wykłady, z wykorzystaniem specjalnie zaprojektowanego podręcznika i przykładów praktycznych.

Przygotowanie do kursu
Po zarejestrowaniu, uczestnicy otrzymują materiały do samodzielnego opracowania PRZED kursem. Jest to bardzo przydatne i bardzo ułatwia przyswojenie materiału na zajęciach

Cel kursu

- szybkie i skuteczne przedstawienie podstaw teorii i praktyki Bazi
- wyposażenie uczestników w podstawowe umiejętności umożliwiające analizę, ocenę   i zastosowanie BaZi
- zrozumienie i zdolność łączenia leżących u podstaw tej nauki rozmaitych,   pochodzących z różnych szkół teorii. 

Program kursu
Czym jest BaZi?
- Jia Zi i Osiem Filarów
- Szczęście Niebiańskie, Ziemskie i Ludzkie
- Yin & Yang, Teoria Pięciu Elementów, Qi
- Niebiańskie Pnie i Ziemskie Konary
- BaZi klasyczne i nowoczesne

Zastosowanie BaZi
- Relacje typu: Kombinacje, Zderzenia, Zranienia, Zniszczenia, Kary
- Relacje pomiędzy Pięcioma Elementami a Dziesięcioma Bóstwami

Praktyka BaZi
- Tworzenie prognozy wydarzeń
- Poprawna i precyzyjna analiza wykresu
- Ćwiczenia praktyczne

Script logo   StudioStrona.pl