Informacje ogólne

Kursy przeznaczone są zarówno dla amatorów jak i obecnych lub przyszłych profesjonalistów.
Udział w Modułach 1 Feng Shui i BaZi polecamy nie tylko przyszłym konsultantom, ale także osobom rozważającym skorzystanie z konsultacji indywidualnych.
Dlaczego?

Ponieważ wiedza na temat podstaw obu tych dziedzin:
1. umożliwi zrozumienie tego co można, a czego nie można dzięki nim osiągnąć
2. ułatwi partnerski kontakt z konsultantem i zrozumienie proponowanych zaleceń

    i rozwiązań
3. pomoże zdystansować się do krążących mitów i błędnych, często wręcz

    absurdalnych poglądów (dotyczy to zwłaszcza Feng Shui)
4. da możliwość pełnego wykorzystania możliwości zarówno Feng Shui, jak i BaZi

KURSY prowadzi w Polsce Anna Sztandera (licencjonowana instruktorka Mastery Academy of Chinese Metaphysics™).

Na wszystkie kursy obowiązują wcześniejsze zapisy.

Nauka odbywa się w języku polskim (lub po angielsku, z tłumaczeniem na polski). Zajęcia mają charakter bardzo intensywny - w krótkim czasie, w przejrzysty i zrozumiały sposób przedstawiamy bardzo wiele zasad i formuł, jednak ich pełne opanowanie i późniejsze profesjonalne wykorzystanie wymagają wielu ćwiczeń, udziału w warsztatach i nauki własnej.

KONTAKT:
mail:  anna@masterconsulting.pl
tel. 728 362 728

Script logo   StudioStrona.pl